Ridlägeranmälan inför sommarens ridläger

Obs! Alla fält måste fyllas i för att anmälan ska kunna skickas in!

Ridlägerdeltagare (namn):
Adress:
Postnr+postort:
Telefonnr:
Personnr(10 siffror):
Nivå:
E-post:
Bekräfta e-post:
Målsman/kontaktperson:
Telefonnr. till målsman:
E-post till målsman:


Kommentar (ange allergier, specialmat eller annan information vi bör veta om):

 

Alla läger är tyvärr fulla

Jag anmäler mig till ridläger:

 

Önska aktivitet(här kan du önska en aktivitet som du skulle uppskatta att vi kunde göra på lägret):


Jag anmäler mig på ridskolehäst

Önska ridskolahäst nedan

1:a val:

2:a val:

3:e val:

4:e val:Jag anmäler mig på egen häst

Hästnamn och storlek:

 


Jag/Vi godkänner att mitt/vårt barn kan komma att finnas med på bild från ridlägret. Dessa bilder kan komma att publiceras på t.ex. Skultorps Ryttarsällskap eller Jutagårdens hemsida och/eller i förningens eller Jutagårdens informationsmeterial.

Härmed godkänner och försäkrar jag eller målsman(om personen är under 18 år) att jag läst ridlägerprospektet och är införstådd med vad som står på lappen.