Utbildningsplan

Utbildningsplan-ridgrupper

 

Ridlekislektioner:

Dessa grupper består av våra yngsta elever. Vanligtvis är eleverna någonstans mellan 4-8 år. I ridlekisgrupp rider man varannan vecka. Dessa grupper har en egen terminsplanering där man tar hänsyn till ålder och förutsättningar för att uppnå en rolig och stimulerande utbildning. Fokus är på lek och lär och man lägger minst lika mycket tid på teori och avsuttna aktiviteter som på ridning. 

 

Nybörjarlektioner, Grupp I: 

Här lägger vi grunden till att skapa självständiga elever som kan mer än bara rida. Mycket tid läggs på att lära eleverna häst och stallskötsel där målsättningen är att eleverna ska kunna sköta om en häst med allt vad det innebär samt iordningställa den inför ridning helt på egen hand. Lektionen består både av teori och ridning. Vi arbetar med Svenska Ridsportförbundets Barn- och Ryttarmärken. Vi tar hänsyn till ålder och förutsättningar för att uppnå en rolig och stimulerande utbildning. 

 

Grupp II, III, IV, V:

I dessa grupper kan man på ett självständigt sätt klara av häst och stallsysslor. Dessa grupper bygger på individuella måldokument och Svenska Ridsportförbundets utbildningsmärken. Läs mer under fliken ryttarmärken. Lektionerna består av ridning i form av dressyr, markarbete och hoppning. En del grupper rider varannan gång dressyr och varannan gång markerbete eller hoppning medan andra grupper rider dressyr, dressyr, markerbete och hoppning. Eleverna har oftast samma häst dessa fyra gånger och byter häst efter hopplektionen. Teoriundervisningen fortsätter främst i form av ridskolans temadagar.

 

Träningsgrupper

Dessa grupper utgår ifrån ryttarens och hästens utbildningsskala och elevens individuella måldokument. Hänsyn tas till tävlingssäsongen och särskilda behov och önskemål. Elever som rider i dessa grupper har ofta uttalade tävlingsmål som vi arbetar mot. Speciellt upplägg finns för de elever som vill hyra ridskolehäst för tävling. Här rider ofta elev på ridskolehäst flera gånger i veckan och har ofta samma häst en längre tid. Storleken i grupperna varierar mellan 4-6 elever beroende på gruppens önskemål. Det finns rena hopp och dressyrgrupper men även grupper som rider både dressyr och hoppning. Lektionerna består av ridning och teoriundervisning erbjuds iform av ridskolans temadagar.

 

Vuxenlektioner

Dessa grupper utgår ifrån ryttarens och hästens utbildningsskala och elevens individuella måldokument. I nuläget har vi enbart vuxengrupper med flerårig ridvana. De flesta av våra vuxengrupper rider enbart dressyr. Många av våra vuxenelever rider för att få "egen tid", för det sociala och för utveckla sig själv både som person och ryttare.  I våra vuxengrupper rider man ofta samma häst en längre tid. Lektionerna består av ridning och teoriundervisning erbjuds iform av ridskolans temadagar. En del grupper har inom sin grupp egen teori/lärgrupp där de exempelvis arbetar med en ridbok som även berörs under ridlektionerna.

 

 

Måldokument

Målsättningen är att tillgodose varje elevs enskilda behov och önskemål. För att underlätta det arbetet låter vi alla ridgrupper fylla i ett måldokument i början av varje termin. (Med undantag ridlekis och nybörjargrupper) När det är ifyllt och klart går din ridlärare igenom det och försöker ta hänsyn till elevernas individuella önskemål när terminsplaneringen göres.) Här hittar du måldokumentet som du kan fylla i och lämna till din ridlärare.

 

Lektionsupplägg   

Inför varje termin publiceras ett schema där det framkommer när man har dressyr, markerbete och hoppning.

 

Varierad ridundervisning

För både hästar och elevers skull värdesätter vi varierad ridning och vi ser många fördelar med att rida i såväl ridhus, på ridbana, ängen, terrängen som i skogen. 

 


 

 
 
 
 

Skultorps Ryttarsällskap, Ridskola, Ridklubb, Skövde